Vær med på å endre fremtiden

Reklame, Unicef

Hvert 5. sekund dør ett barn i verden. Barn rundtomkring i verden trenger mat, viktige medisiner, vaksiner, rent vann og ett bra miljø å bo i. Da er det viktig at folk står sammen om å hjelpe til. Unicef jobber med å endre samfunnet barna lever i. De bygger skoler, skaper helsesystemer, bygger brønner, gir nødhjelp og mye mer . De kjemper for å redde barns liv og gi de flere rettigheter. Det er viktig at vi bruker energien vår på å hjelpe andre, da blir verden til ett bedre sted. Det skal så lite til!

Jo mer vi bidrar med. jo bedre blir verden! Delta i Unicefs lotteri her. Du kan vinne inntil 2 millioner. Jeg blir veldig glad om du deltar, gode gjerninger her og der er viktig for å skape en god verden. ❤

Bilderesultat for love heart pink

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s